Wednesday, 28/10/2020 - 06:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Thới An Hội

kế hoạch tuần 29

kế hoạch tuần 29

KẾ HOẠCH TUẦN 29

(Từ 22/6/2020-27/6/2020)

 

*Phổ biến công văn (đã chuyển qua email):

- Kế hoạch số 761/KHLT-SGDĐT-SYT ngày 13/5/2020 của Sở GDĐT- Sở YT, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác y tế trường học năm 2020.

- Kế hoạch số 956/KH-SGDĐT ngày 03/6/2020 của Sở GDĐT, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Kế hoạch số 1029/SGDĐT-GDTrH  ngày 10/6/2020 của Sở GDĐT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi  trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường 2020.

- Công văn số 1033/SGDĐT-GDTrH ngày 11/6/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2030.

- Kế hoạch số 282/KH-BCĐUBND ngày18/6/2020 của BCĐ xây dựng xã hội học tập huyện, kế hoạch công tác năm 2020.

- Công văn số 288/UBND-VP ngày 19/6/2020 của UBND huyện Kế Sách về việc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ.

- Kế hoạch số 152/KH-PGDĐT ngày 06/3/2020 của Phòng GDĐT về việc thực hiện kết luận số 51-KL/TW  ngày 30/5/2019 của BBT TW Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Công văn số 280/PGDĐT ngày 16/6/2020 của Phòng GDĐT về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh trong các nhà trường.

1. GVBM:

- GVBM lên lớp theo thời khóa biểu, thực hiện chương trình tuần 29. Tập trung ôn tập chuẩn bị cho HS kiểm tra HKII. GV trễ chương trình tổ chức dạy bù cho HS đủ chương trình để KT HKII. Tăng cường phụ đạo cho HS yếu kém.

- Lịch KT HKII một số môn trong tuần 29:

+ Thứ ba: Khối 6,7 Môn Công nghệ;

+ Thứ năm: Khối 6,7,8,9:Môn Sử;

+ Thứ Bảy: Khối 6,7,8,9: Môn Địa.

Phân công GV dạy tiết 4 gác KT tiết 5 của lớp đó. GVBM phải có mặt trong buổi thi để giải đáp khi có yêu cầu và nhận bài KT, văn phòng không chịu trách nhiệm giữ bài.

- GV tiếp tục dạy để kết thúc chương trình trong tuần 29.

- GV các môn đã KT HKII hoàn tất điểm trên phần nềm và ghi điểm vào học bạ theo quy định. Nếu HS thiếu điểm có lý do chính đáng thì GV tự bố trí cho HS kiểm tra bù ngay (nếu có vần đề vướng mắc phải báo cáo với BGH để giải quyết).

- GVBM TD nộp báo cáo đánh giá thể lực HS (Báo cáo nộp cho cô Lan vào ngày thứ năm 25/6/2020);

- Tất cả GVBM xem lại các biên bản kiểm tra hồ sơ lớp 9 để xem có sai sót thì điều chỉnh bổ sung theo yêu cầu.

- Thực hiện việc soạn đề cương, ma trận, đề thi theo KH của bộ phận chuyên môn..

- Tuần 30 GV coi thi theo lịch phân công.

2. GVCN:

 - Tập trung công tác duy trì sĩ số, nhắc nhở HS tập trung vào việc học, chuẩn bị tốt cho thi HKII.

- GVCN phân công chép lịch thi HKII cho lớp.

- Đề nghị GVCN phân công cụ thể HS trong các ngày thi học kỳ: chuẩn bị phấn, bông lau bảng; phân công làm vệ sing lớp hàng ngày nếu GV gác thi vào lớp chưa vệ sinh tốt phải làm sạnh sẽ mới bắt đầu phát đề.

- GVCN lớp 9 thông báo việc tổ chức ôn tập bồi dưỡng để HS ôn tập thi tuyển vào lớp 10.

- GVCN K9 chú ý nếu có hồ sơ của HS chưa hoàn chỉnh thì phải yêu cầu HS thực hiện ngay trong tuần 30. Việc rà soát hồ sơ đăng ký xét TN, GVCN phải chú ý: lấy khai sinh làm gốc, nếu các loại hồ sơ khác không khớp với KS thì phải yêu cầu làm rõ (GV không lấy thông tin trong đăng ký làm gốc, đã xảy ra trường hợp GV ghi sai trong phiếu đăng ký). Cách bấm hồ sơ: theo thứ tự từ trên xuống: KS, HK, Phiếu đăng ký, hồ sơ khác (nếu có). GV photo GKS thêm 2 bộ, sắp theo thứ tự A,B,C...

- Nhắc HS trả sách giáo khoa  riêng khối 9 để lại 3 môn Văn, Toán , AV để ôn tập thi tuyển vào lớp 10.

- Lưu ý: Sau khi có kết quả dự thảo xếp loại cuối năm,  HS nào chưa đủ điều kiện điểm số để TN THCS thì phải ôn tập kiểm tra lại (nhà trường sẽ thông báo).

- Nhắc nhở HS thực hiện dứt điểm các khoản đóng góp. 

3. Tổ chuyên môn:

-Tổ trưởng phải thường xuyên kiểm tra việc cập nhật trên phần mềm (xem tiến độ và đủ số lần điểm theo quy định không để kịp thời xử lý);

- Tổ trưởng và tổ phó tập trung kiểm tra, đôn đốc GV tập trung cho việc chuẩn bị thi HKII;

- TT kiểm tra, rà soát xem tổ viên đã thực hiện đủ các quy định đề ra trong năm hay chưa (Như quy định số tiết dự giờ, thao giảng, thực hiện giảng dạy có ứng dụng CNTT, thực hiện chương trình giảng dạy…) nhắc nhở GV thực hiện đầy đủ trước tuần 30.

4. Công tác phối hợp đoàn thể, bộ phận:

- Đoàn-Đội: Tập trung kiểm tra nề nếp, vệ sinh trường lớp.

- Y tế: chuẩn bị các loại hồ sơ chuẩn bị tiếp đoàn KT y tế trường học của tỉnh (Tỉnh KT huyện Kế Sách ngày 25/6/2020); Phối hợp Đoàn-Đội tuyên truyền các nội dung ngày môi trường… theo Kế hoạch số 1029/SGDĐT-GDTrH  ngày 10/6/2020 của Sở GDĐT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi  trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường 2020.

- Kế toán, thủ quỹ: Rà soát hồ sơ tài chính chuẩn bị cho đoàn KT của tỉnh; Cấp phát tiền ăn theo NĐ 116 của CP (năm học 2015-2016); báo cáo tổng hợp về thu học phí.

- Văn thư in ấn, sắp xếp đề thi đảm bảo an toàn, bảo mật.

* Lịch công tác:

- Sáng thứ hai 22/6 và sáng thừ năm 25/6: TPT công tác phục vụ ĐH Đảng ở huyện;

- HT dự ĐH Đảng bộ huyện Kế Sách 03 ngày (24; 25 và 26/6/2020)./

Nơi nhận:

- CB, GV và NV trường

- BQT Websiter trường;

- Lưu: VT.

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Nguyễn Văn Phương

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 297
Năm 2020 : 2.532