Sunday, 15/12/2019 - 02:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Thới An Hội

Kế hoạch tuần 5

KẾ HOẠCH TUẦN 5
(Từ 17/9/2018-22/9/2018)

* Phổ biến VB:
- Công văn số 815/PGDĐT ngày 12/9/2018 của Phòng GDĐT về việc triển
khai Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
Nghị định 108/2004/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh
giản biên chế.
- Công văn số 820/PGDĐT ngày 14/9/2018 của Phòng GD-ĐT Kế Sách về
việc sẳn sàng ứng phó thiên tai khu vực đồng bằng sông Cửu Long
- Công văn số 821/PGDĐT ngày 14/9/2018 của Phòng GD-ĐT Kế Sách về
việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2018-2019;
- Công văn số 822/PGDĐT ngày 14/9/2018 của Phòng GD-ĐT Kế Sách về
việc tổ chức cuộc thi “Văn hay chữ tốt” năm 2018.
- Công văn số 823/PGDĐT ngày 14/9/2018 của Phòng GD-ĐT Kế Sách về
việc hướng dẫn thực hiện nhiệm quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019.
- Công văn số 824/PGDĐT ngày 14/9/2018 của Phòng GD-ĐT Kế Sách về
việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính tri và công tác HS năm học 2018-
2019.
1. Công tác của GVBM:
- Lên lớp theo TKB tuần 5 theo thời khóa biểu mới; Từ tuần 5 có tăng 1 tiết
Toán, Văn ở tất cả khối lớp và 1 tiết AV, 3 tiết dạy học tăng cường AV lớp 9.
Dề nghị các môn tăng tiết GV dạy phụ đạo chứ không tính trong thực hiện
chương trình. Do đó cần ghi lịch bài giảng và sổ đầu bài thật cụ thể, tuyệt đối
không sử dụng tiết này để bù chương trình.
- Dự giờ thăm lớp theo quy định.
- Tăng cường đầu tư cho công tác bồi dưỡng HS giỏi.
- Nhắc nhở GV phải sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp khi bài dạy có yêu
cầu và phải ghi đầy đủ sổ theo dõi sử dụng ĐDDH.
- GV thể dục luyện cho HS tập bài thể dục giữa giờ (HS thực hiện từ tuần 6.
Phân công ổn định đội hình ngày đầu tiên -thứ hai 24/8: Sáng T.Tính; chiều: T
Đa. Việc điều động hàng ngày phân công GV thể dục có tiết trong buổi phối hợp
điều khiển kiểm tra, quản lý HS như năm học trước).
- Lưu ý: GVBM cần kiên nhẫn đối với HS có dấu hiệu học yếu, thiếu tập
trung... Tránh gây áp lực dẫn đến HS chán nãn, mất niềm tin dẫn đến bỏ học.
- GV khi dạy bù phải chú ý sao cho hợp lý. Cần tránh quá tải, tránh bù 1 tiết
chéo buổi lảng phí công sức, thời gian của HS.
- GV trước khi dự tập huấn tự sắp xếp giờ dạy.
2. Công tác của GVCN:

- Nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm tuần qua; tập trung KT tình hình học tập
của lớp.
- Nhắc nhở HS mượn đầy đủ SGK để học tập (tất cả HS đều được mượn);
hiện nay thư viện báo HS mượn sách rất ít.
- Nhắc nhở HS ý thức tiết kiệm điện (Không mở đèn, quạt khi không có nhu
cầu thực sự); chú ý vệ sinh lớp, không chứa rác trong phòng; quét mạng nhện và
lau chùi cửa kính thường xuyên trong phòng học. GVCN phải có trách nhiệm
kiểm tra nhắc nhở những việc đã nêu, lớp không thực hiện GVCN phải chịu
trách nhiệm.
- GVCN nhắc nhở HS thực hiện sớm các khoản đóng góp; mua bảo hiểm tai
nạn; thực hiện dứt điểm hồ sơ miễn giảm và trợ cấp chi phí học tập trong tháng
9, mọi sự chậm trễ nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.
- GVCN thu thẻ bảo hiểm y tế (bản photo) của HS diện được nhà nước cấp
cho HS xã nghèo nộp cho Cô Nhi và nộp kèm 1 tấm ảnh 3x4 để làm thẻ học sinh
vì khi khám chữa bệnh bệnh viện yêu cầu phải kèm thẻ HS.
- Thông báo với HS về lập lại thùng thư góp ý để HS bày tỏ suy nghĩ hây
những đề nghị liên quan tình hình học tập của mình.
- Sinh hoạt với HS nội dung Công văn số 820/PGDĐT ngày 14/9/2018 của
Phòng GDĐT về việc sẵn sàng ứng phó thiên tai khu vực đồng bằng sông Cửu
Long.
3. Công tác của Tổ chuyên môn:
- TT cần động viên GV đăng ký phấn đấu các danh hiệu thi đua.
- Xây dựng KH năm học (cần bám sát KH chuyên môn của trường BGH sẽ
gửi email)
4. Công tác của Đoàn thể, bộ phận:
- Công đoàn: Phối hợp BGH tổ chức Hội nghị CC-VC; hoàn tất danh sách thi
đua. Công đoàn phân công BCH chấm công đầy đủ. Chăm lo Tết Trung thu cho
con CB-GV-NV trường.
- Phát động trong toàn Liên đội tham gia các hoạt động ngoại khóa chủ đề
tuyên truyền ATGT; cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ; nghiên cứu KHKT; Thông báo
rộng rãi trên sân cờ về lập lại thùng thư góp ý để HS bày tỏ suy nghĩ hây những
đề nghị liên quan tình hình học tập của mình. Sinh hoạt với HS nội dung Công
văn số 820/PGDĐT ngày 14/9/2018 của Phòng GDĐT về việc sẵn sàng ứng phó
thiên tai khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
5. Công tác khác
* Công tác phổ cập: Thực hiện tự kiểm tra PCGD-XMC năm 2018 theo Kế
hoạch số 803/KH-PGDĐT ngày 10/9/2018 của Phòng GDĐT (Thầy N. Phương).
- Lưu ý GV dạy học chéo buổi phải nhắc nhở HS làm vệ sinh lớp học, sắp
xếp bàn ghế ngay ngắn, tuyệt đối không tháo ốc vít bàn ghế.
- 19/9/2018: Cô Lan, Thầy Thanh, Thầy Thuần, Thầy Út, cô Phary: Dự tập
huấn công tác tư vấn HS và GD ky năng sống (8 giờ, tại THCS Kế Sách).
- Ngày 21 và 22/9/2018: GVBM Thể dục tham dự tập huấn chuyên môn tại
Sóc Trăng (THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai).

- CB, GV, NV hoàn tất đăng ký thi đua năm học 2018-2019 (dán ở bảng TB
phòng GV), hạn chót thứ tư 19/5/2018 (không đăng ký thi đua sẽ không xét TĐ
cuối năm (kể cả danh hiệu “Lao động tiên tiên tiến”).
- Chiều thứ năm (15 giờ) 20/9/2018: Mời tất cả CB, GV và NV dự Hội nghi
Công chức- viên chức (phòng 9A1). HS nghỉ các tiết còn lại. Công chức viên
chức nghiên cứu các văn bản dự thảo của nội dung hội nghị để đóng góp trong
phiên hội nghị (BGH sẽ gửi email sau).
Nơi nhận:
- CB, GV và NV trường
- BQT Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phương

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 12 : 170
Năm 2019 : 2.503