Wednesday, 28/10/2020 - 06:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Thới An Hội

Thời khóa biểu

Thời Khóa Biểu

Áp dụng tuần 29

Tài liệu đính kèm: Tải về

Buổi sáng

ThứTiết8A18A28A38A48A59A19A29A39A49A5Trực
21CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCÚt
2SHL-HạnhSHL-DiễmSHL-OanhSHL-BạchSHL-AnSHL-LâmSHL-ĐạtSHL-TươiSHL-ThuầnSHL-GiangLâm
3Hóa-DiễmSinh-ThyVăn-PhoLyToán-KhánhĐịa-ĐiệpSử-OanhToán-TríVăn-TươiLí-GiangHóa-ĐứcLâm
4AV-Than Văn-Phol LyHóa-DiễmĐịa-ĐiệpToán-MaiLí-GiangToán-TríTin-AnVăn-TươiSinh-ThyLuyến
5AV-ThanToán-TríToán-KhánhHóa-ĐứcToán-MaiSinh-ThyVăn-LuyếnTin-AnToán-ThanhVăn-PhoLyLuyến
31Sinh-ThySử-LanVăn-PhoLyHóa-ĐứcAV-HuệAV-PhươngToán-TríToán-ThanhVăn-TươiLí-GiangHùng
2CN-ĐạtToán-TríToán-KhánhSinh-KiệtAV-HuệAV-PhươngSinh-ThyToán-ThanhVăn-TươiCN-ĐạtHùng
3Lí-LoanVăn-PhoLySinh-KiệtToán-KhánhHóa-ĐứcHóa-TrânLý-GiangVăn-Tươi Toán-ThanhAV-PhươngHùng
4Tin-AnAV-ThanLí-LoanAV-HuệToán-MaiToán-TríHóa-ĐứcVăn-TươiCN-ĐạtVăn-PhoLyLâm
5Tin-AnLí-Loan AV-ThanAV-HuệSinh-KiệtToán-TríAV-PhươngAV-DiễnHóa-ĐứcVăn-PhoLyLâm
41Toán-SangToán-TríToán-KhánhLí-BìnhToán-MaiVăn-PhaRySinh-ThyToán-ThanhTin-ToànAV-PhươngLâm
2Toán-SangTin-LongCN-BìnhToán-KhánhHóa-ĐứcVăn-PhaRyVăn-LuyếnSinh-ThyTin-ToànVăn-PhoLyLâm
3Địa-ĐiệpTin-LongVăn-PhoLyToán-KhánhCN-BìnhToán-TríVăn-LuyếnHóa-ĐứcSinh-ThyToán-ThanhLâm
4Sử-LanVăn-PhoLyTin-LongVăn-BạchVăn-NamĐịa-ĐiệpToán-TríAV-DiễnHóa-ĐứcToán-ThanhĐạt
5Văn-HạnhĐịa-ĐiệpTin-LongVăn-BạchVăn-NamHóa-TrânToán-TríAV-DiễnToán-ThanhHóa-ĐứcĐạt
51Sinh-ThyAV-ThanĐịa-ĐiệpSinh-KiệtVăn-NamLý-GiangTin-ToànSử-ThuầnVăn-TươiVăn-PhoLyHùng
2Văn-HạnhAV-ThanSinh-KiệtSử-OanhVăn-NamSinh-ThyTin-ToànLí-GiangVăn-TươiVăn-PhoLyHùng
3Văn-HạnhSinh-ThyHóa-DiễmVăn-BạchĐịa-ĐiệpVăn-PhaRyCN-ĐạtVăn-TươiAV-ThanSử-ThuầnHùng
4AV-ThanHóa-DiễmVăn-PhoLyVăn-BạchToán-MaiVăn-PhaRySử-OanhVăn-TươiSử-ThuầnLí-GiangHùng
5HĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHùng
61Toán-SangToán-TríAV-ThanĐịa-ĐiệpLí-BìnhVăn-PhaRyLý-GiangHóa-ĐứcToán-ThanhTin-ToànTính
2Toán-SangToán-TríAV-ThanAV-HuệSinh-KiệtVăn-PhaRyHóa-ĐứcToán-ThanhLí-GiangTin-ToànTính
3AV-ThanĐịa-ĐiệpSử-OanhCN-BìnhTin-AnCN-ĐạtVăn-LuyếnLí-GiangVăn-TươiToán-ThanhTân
4Văn-HạnhCN-ĐạtĐịa-ĐiệpVăn-BạchTin-AnToán-TríSử-OanhVăn-TươiSử-ThuầnToán-ThanhTân
5     Toán-TríĐịa-Điệp CN-ĐạtAV-Than Sử-ThuầnTân
71Địa-ĐiệpHóa-DiễmVăn-PhoLyToán-KhánhVăn-NamTin-AnAV-PhươngSử-ThuầnToán-ThanhSinh-ThyMai
2Hóa-DiễmAV-ThanToán-KhánhAV-HuệSử-OanhTin-AnAV-PhươngĐịa-TrangSinh-ThyToán-ThanhMai
3Toán-SangVăn-PhoLyToán-KhánhTin-AnAV-HuệAV-PhươngVăn-Luyến Toán-ThanhAV-ThanĐịa-ĐiệpMai
4Văn-HạnhVăn-PhoLyAV-ThanTin-AnAV-HuệSử-OanhVăn-LuyếnSinh-ThyĐịa-ĐiệpAV-PhươngLuyến
5           

Buổi chiều

ThứTiết6A16A26A36A46A56A67A17A27A37A47A57A6Trực
21Văn-BạchCN-ĐịnhSinh-DiệpToán-QuyênAV-ThúySử-PhaRyĐịa-OanhVăn-TùngToán-KhánhSinh- TrânĐịa-TrangCN-Kiệt Hận
2Địa-TrangAV-DiễnVăn-ĐàoToán-QuyênAV-ThúySinh-DiệpToán-TuyềnĐịa-OanhToán-KhánhLí-BìnhCN-KiệtVăn-TùngHận
3CN-TânAV-DiễnVăn-ĐàoCN-ĐịnhVăn-Pha RyAV-ThúyAV-HuệSinh-TrânĐịa-TrangToán-TuyềnToán-MaiLý-BìnhHận
4CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCÚt
5SHL-DiệpSHL-LongSHL-TânSHL-ĐaSHL-PhaRySHL-ToànSHL-TrânSHL-ĐịnhSHL-BìnhSHL-KiệtSHL-HậnSHL-TùngTùng
31Văn-BạchĐịa-TrangAV-DiễnTin-LongToán-TuyềnTin-ToànAV-HuệToán-QuyênCN-PhươngCN-KiệtVăn-ĐàoVăn-TùngMai
2Văn-BạchToán-SangAV-DiễnTin-LongSinh -DiệpTin-ToànAV-HuệToán-QuyênVăn-LuyếnToán-TuyềnSử-NiệmVăn-TùngMai
3 Tin-LongVăn-HạnhVăn-ĐàoSinh-DiệpVăn-PhaRyVăn-ThuầnToán-TuyềnTin-LoanVăn-LuyếnAV-PhươngĐịa-TrangSinh-DiễmĐa
4Tin-LongVăn-HạnhToán-QuyênVăn-ĐàoVăn-Pha RyToán-PhươngToán-TuyềnTin-LoanAV-PhươngĐịa-TrangSinh - Diễm Đa
5             
41AV-DiễnSinh-DiệpToán-QuyênVăn-ĐàoVăn-PhaRyToán-PhươngTin-LoanVăn-TùngVăn-LuyếnVăn-NamCN-KiệtSử-NiệmTân
2Sinh-DiệpVăn-HạnhAV-DiễnVăn-ĐàoVăn-PhaRyToán-PhươngTin-LoanVăn-TùngĐịa-TrangVăn-NamSử-NiệmCN-KiệtTân
3Toán-SangVăn-HạnhVăn-ĐàoToán-QuyênCN-ĐịnhAV-ThúySử-NiệmCN-PhươngSinh-TrânCN-KiệtSinh - DiễmToán-MaiĐa
4Toán-SangCN-ĐịnhCN-TânToán-QuyênSử-Pha RyAV-ThúyCN-PhươngAV-HuệToán-KhánhĐịa-TrangTin-LoanToán-MaiĐa
5      Văn-NamAV-HuệCN- PhươngSử-NiệmTin-LoanSinh-DiễmĐa
51AV-DiễnToán-SangCN-TânVăn-ĐàoLí-DanhSinh-DiệpToán-TuyềnLí-BìnhSử-NiệmSinh- TrânToán-MaiTin-LoanHận
2AV-DiễnToán-SangVăn-ĐàoAV-ThúySinh-DiệpCN-ĐịnhToán-TuyềnCN-PhươngSinh-TrânAV-PhươngToán-MaiTin-LoanHận
3Lý-DanhAV-DiễnTin-LongAV-ThúyToán-TuyềnVăn-ThuầnSinh-TrânSử-NiệmAV-PhươngTin-LoanVăn-ĐàoToán-MaiHận
4CN-TânSử-NiệmTin-LongSinh-DiệpToán-TuyềnVăn-ThuầnCN-PhươngSinh-TrânAV-PhươngTin-LoanVăn-ĐàoAV-ThúyHận
5HĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLLHĐNGLL 
61Văn-BạchLí-DanhToán-QuyênĐịa-TrangAV-ThúyToán-PhươngSinh-TrânAV-HuệToán-KhánhVăn-NamVăn-ĐàoVăn-TùngHùng
2Văn-BạchTin-LongToán-QuyênLí-DanhAV-ThúyCN-ĐịnhLí-BìnhAV-HuệToán-KhánhVăn-NamVăn-ĐàoVăn-TùngHùng
3Toán-SangTin-LongSinh-DiệpCN-ĐịnhTin-ToànĐịa-TrangSử-NiệmToán-QuyênLí-BìnhToán-TuyềnAV-HuệAV-ThúyHùng
4Toán-SangVăn-HạnhĐịa-TrangVăn-ĐàoTin-ToànLí-DanhVăn-NamVăn-TùngTin-LoanToán-TuyềnAV-HuệAV-ThúyDanh
5      Văn-NamVăn-Tùng Tin-LoanSử-NiệmLí-BìnhĐịa-TrangDanh
71Toán-SangAV-DiễnLí-DanhAV-ThúyToán-TuyềnVăn-ThuầnĐịa-OanhToán-QuyênSử-NiệmAV-PhươngAV-HuệToán-MaiMai
2AV-DiễnSinh-DiệpSử-Phol LyAV-ThúyToán-TuyềnVăn-ThuầnVăn-NamToán-QuyênVăn-LuyếnAV-PhươngAV-HuệToán-MaiMai
3Sử-NiệmToán-SangAV-DiễnToán-QuyênSinh-DiệpToán-PhươngVăn-NamĐịa-OanhVăn-LuyếnToán-TuyềnToán-MaiAV-ThúyTính
4Sinh-DiệpToán-SangToán-QuyênSử-PholLyĐịa-TrangAV-ThúyAV-HuệSử-NiệmAV-PhươngVăn-NamToán-MaiĐịa-TrangTính
5             
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 297
Năm 2020 : 2.532